Quy định mới về phạt nguội chính thức được áp dụng

Kể từ cuối tháng 5, các quy định mới về phạt nguội chính thức đã được sữa đổi và áp dụng với 5 điểm mới. Hãy cùng chúng tôi đến với bài viết ngay dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về các quy định mới về phạt nguội chính thức được áp dụng để tránh mất thời gian và gặp rắc rối khi mắc lỗi phạt nguội nhé.

Nhiều quy định mới về phạt nguội chính thức được áp dụng, các bác đã nắm chưa?

1.Tăng thời hạn xử lý phạt nguội

Trước đây theo quy định của Thông tư 65/2020/TT-BCA có quy định rõ thời hạn xử lý phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm là 05 ngày làm việc. Tuy nhiên mới đây nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 15/2022/TT-BCA được bổ sung Điều 19a của Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về phạt nguội, nếu trong trường hợp người vi phạm không dừng được phương tiện giao thông đang đi chuyển thì người có thẩm quyền sẽ xử phạt thông qua phương tiện hoặc các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để có thể tiến hành xử phạt trong thời gian là 10 ngày làm việc.

2.Gửi quyết định phạt nguội đến Công an nơi người vi phạm đang cư trú để tiến hành giải quyết

Trước đây, sau khi đã xác minh thông tin về phương tiện xe cũng như chủ phương tiện vi phạm giao thông thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ tiến hành gửi thông báo xử lý phạt nguội bằng văn bảo yêu cầu chủ phương tiện và các cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) sẽ phải đến trụ sở Công an nơi phát hiện vi phạm giao thôn để tiến hành giải quyết vụ việc.

Nếu quá thời hạn xử lý vi phạm 15 ngày làm việc kể từ ngày được gửi thông báo mà vẫn chưa đến trụ sở Công an đã ra thông báo vi phạm để giải quyết vụ việc thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ tiếp tục gửi thông báo đến Công an cấp xã nơi chủ phương tiện vi phạm đang cư trú, học tập và công tác hoặc nơi đặt trụ sở chính để xử phạt.

Tuy nhiên, với quy định mới nhất về xử lý phạt nguội thì tại Khoản 2, Điều 4 của Thông tư 15/2022/TT-BCA đã quy định rõ, khi đã xác định là có hành vi vi phạm giao thông nhưng không thể dừng phương tiện đang di chuyển để tiến hành xử lý ngay tại thời điểm vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm sẽ tiến hành:

– Xác định thông tin về phương tiện cũng như chủ phương tiện, các các nhân tổ chức có liên quan (nếu có ) đến vi phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký xe và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

– Trong trường hợp nếu chủ phương tiện, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vi phạm hành chính không cư trú và đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan Công an đã phát hiện ra lỗi vi phạm giao hông có thể chuyển kết quả đã thu thập được bằng phương tiện và kỹ thuật nghiệp vụ về nơi cư trú của người vi phạm giao thông để có thể xử lý, cụ thể như sau:

+ Trong trường hợp hợp chuyển về công an cấp xã nơi vi phạm cư trú: Nếu xác định rõ vi phạm hành chính đó thuộc quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã thì có thể chuyển kết quả đã thu thập được về Công an cấp xã nơi chủ phương tiện hoặc các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi vi phạm hành chính đó đang cư trú và đóng trụ sở ( Theo mẫu số 01/65/68) để tiến hành giải quyết và xử lý nhanh chóng việc vi phạm (khi đã được trang bị hệ thống mạng kết nối gửi bằng phương thức điện tử).

+ Trong trường hợp chuyển về Công an cấp huyện nơi vi phạm đang cư trú: Khi kết quả phạt nguội được gửi về cho Công an cấp huyện nơi chủ phương tiện hoặc các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi vi phạm hành chính đang cư trú, đóng trụ sở ( theo mẫu số 01/65/68) để tiến hành xử lý nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp sau đâu:

  • Nếu hành vi vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã nơi vi phạm cư trú.
  • Thuộc thẩm quyền xử lý của Trưởng Công an cấp xã nhưng Công an cấp xã chưa được trang bị đầy đủ hệ thống mạng kết nối.

phạt nguội

3.Không cần quay lại nơi đã vi phạm để giải quyết phạt nguội

Theo quy định trước đây thì chủ phương tiện vi phạm giao thông khi nhận được thông báo mời đến trụ sở Công an nơi đã phát hiện ra vi phạm giao thông để tiến hành giải quyết vụ việc vi phạm. Trong trường hợp này, chủ phương tiện bắt buộc phải quay trở lại nơi vi phạm để tiến hành giải quyết vụ việc. Điều này rất mất thời gian và gây nhiều bất tiện cho những chủ phương tiện bận công việc hoặc việc đi lại không thuận tiện.

Tuy nhiên, với quy định mới về phạt nguội của Chính phủ, chủ xe có thể không cần phải quay lại nơi vi phạm để giải quyết vi phạm.

Theo Khoản 2, Điều 4 của Thông tư 15/2022/TT-BCA đã quy định: Trong trường hợp nếu việc đi lại gặp nhiều khó khăn và không có điều kiện để đến trực tiếp trụ sở Công an nơi phát hiện ra vi phạm để giải quyết vụ việc, thì cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm sẽ tiến hành gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi vi phạm cư trú, đóng trụ sở để tiến hành giải quyết vụ việc.

Khi các chủ xe làm việc thì Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Công an huyện sẽ tiến hành lập biên bản và đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông đúng theo quy định.

4.Tăng thêm thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm xe ô tô

Theo quy định trước đó của Chính phủ về phạt nguội, nếu quá thời hạn xử lý vi phạm 15 ngày làm việc mà chủ xe không đến Cơ quan Công an nơi xảy ra vi phạm để tiến hành giải quyết vụ việc thì người có thẩm quyền xử lý sẽ tiến hành gửi thông báo đến cơ quan đăng kiểm (đối với chủ phuong tiện xe ô tô, rơ mooc, sơ mi rơ mooc, các dòng xe chuyên dụng), để cùng phối hợp để tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và giao thông đường sắt.

Tuy nhiên, theo quy định mới nhất về phạt nguội, theo Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 15/2022/tt-BCA có quy định rõ: Nếu quá thời hạn giải quyết vi phạm 20 ngày ( kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày được gửi thông báo vi phạm đến chủ xe, nếu chủ xe không đến trụ sở Công an nơi phát hiện vi phạm để tiến hành giải quyết vụ việc hoặc cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm chưa nhận được thông báo kết quả qiair quyết và xử lý vụ việc vi phạm của Công an cấp xã, Công an cấp huyện thì người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm và tiến hành thực hiện:

– Cập nhật thông tin của chủ phương tiện giao thông đã vi phạm lên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông để chủ phương tiện, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc vi phạm hành chính biết, và tiến hành liên hệ giải quyết vi phạm theo quy định.

– Tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện vi phạm giao thông đến cho cơ quan đăng kiểm (đối với chủ phương tiện vi phạm giao thông là xe ô tô, rơ mooc, sơ mi rơ mooc, và các dòng xe chuyên dụng khác), đồng thời tiến hành cập nhật trạng hái và gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thông quản lý, tiến hành xử lý vi phạm hành chính.

5.Chủ xe có thể nộp phạt giao thông tại Cổng dịch vụ công của Bộ Công an

Bên cạnh đó có các hình thức phạt nguội như sau:

– Có thể nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc thông qua dịch vụ thanh toán điện tử của các ngân hàng hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian để thanh toán.

– Có thể nộp phạt trực tiếp cho các Cảnh sát giao thông ngay khi vi phạm.

– Có thể nộp phạt thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hiện nay, theo quy định mới nhất về phạt nguội theo Điều 20 của Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định, các chủ xe cũng có thể tiến hành nộp phạt thông qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an.

Để tiến hành nộp phạt, chủ xe sẽ thực hiện các bước như sau:

– Bước 1: Tiến hành truy cập https:/dichvucong.bocongan.gov.vn/.

– Bước 2: Tiếp theo chọn mục Đăng ký, Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Bước 3: Tiếp tục chọn Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Bước 4: cuối cùng chọn Nộp hồ sơ và tiến hành thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống để nộp phạt.

Trên đây là  Quy định mới về phạt nguội chính thức được áp dụng. Hy vọng rằng bài viết của chúng tôi phần nào cung cấp thêm kiến thức bổ ích đến quý khách khi tham gia giao thông, tránh xảy ra những trường hợp không đáng có.

Quý khách hàng có nhu cầu mua các dòng xe đầu kéo – xe tải – các dòng xe chuyên dụng – xe khách – máy công trình mới 100% hoặc các dòng xe cũ đã qua sử dụng có xuất xứ từ Nhật – Hàn – Trung Quốc – Mỹ – Nga – Ấn Độ – Châu Âu – Thái Lan… thì hãy đến ngay với Siêu Thị Ô Tô An Sương.

Với các chính sách hỗ trợ khách hàng của Công ty Ô Tô An Sương

Siêu thị xe tải ÔTô An Sương xe tải mới, xe tải cũ, xe ben mới, xe ben cũ, xe chuyên dùng, đầu kéo mới, xe đầu kéo cũ qua sử dụng, Rơ mooc mới, Rơ mooc cũ. Dịch vụ trao đổi xe cũ lấy xe mới

Bao 100% thủ tục giấy tờ mua xe trả góp trong 48h, tư vấn tận nơi, giao xe tận nơi!  ‘’ Chìa Khóa Trao Tay’’

  • Bán trả góp xe mới và xe cũ trên toàn quốc, Cho vay 80-95% giá trị xe ( chỉ trả trước 5-20%) tùy chọn, thời gian 6 -72 tháng ( tùy chọn), bao thủ tục mua trả góp cho khách hàng trong 48H, giao xe tận nơi, tư vấn tận nơi.
  • PHƯƠNG CHÂM: CHÌA KHÓA TRAO TAY

Để biết thêm chi tiết quý khách hãy đến với Siêu Thị Ô Tô An Sương 0932.066.607  là nhà phân phối sản phẩm để được tư vấn Chuyên Tâm cho Quý Khách

 

21 thoughts on “ Quy định mới về phạt nguội chính thức được áp dụng

  1. проститутки досуг says:

    Частные интим объявления devkiru.com

    По вопросу проститутки метро спортивная Вы на верном пути. Наш проверенный веб ресурс предлагает отборный отдых 18 плюс. Здесь представлены: индивидуалки, массажистки, элитные красавицы, частные интим-объявления. А также Вы можете отыскать требующуюся девушку по параметрам: по станции метро, по весу, росту, адресу, карте. Всё для Вашего комфорта.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *